Sezen ÖZEKE / Koro Şefi

1994 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümünden mezun oldu. 1996 yılında Master ve Doktora eğitimini yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri Arizona State Üniversitesine giderek 1997 yılında Master of Music (MM) ve 2003 yılında Doctoral of Musical Arts (DMA) unvanlarını aldı. 2000-02 yılları arasında Journal of  Historical Research in Music Education adlı dergide editör yardımcısı olarak çalıştı. Türkiye’ye döndükten sonra, Uludağ Üniversitesinde çalışmalarına başladı ve Erasmus bölüm ve kurum koordinatörü olarak görevler yaptı. 2007-2009 yılları arasında T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 9-12. Sınıflar Müzik Dersi Öğretim Programı geliştirme komisyonunda akademik danışman olarak çalıştı. 2008 ve 2010 senelerinde Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Illinois Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak müzik öğretim yöntemleri üzerine dersler verdi. 2012 senesinde üç ay Norveç’te Grieg Academy’de misafir araştırmacı olarak bulundu.

2007-2011 yılları arasında Avrupa Birliği Comenius Programı kapsamında yer alan Face-IT (Focus on Awareness of Culture and Education for International Teachers) ve ET-Size (European Teachers Synthesize) isimli projelerin Türkiye koordinatörü olarak görev yaptı. 2013-2015 yılları arasında kabul edilen VoiceS (The Voice Of the European Teachers) isimli projenin de Türkiye koordinatörü olarak çalışmalarına devam etmektedir ve bu projeler kapsamında Avrupa’daki çeşitli merkezlerde “Arts-based Diversity” (Sanat Tabanlı Kültürel Çeşitlilik) konusunda öğretmenlere hizmet-içi eğitimler vermektedir.

Orff ve Kodaly öğretim sertifikaları sahibi olan Sezen Özeke özellikle müzik pedagojisi konusunda yurt içinde ve yurt dışında aktif seminerler vermekte ve çok sayıda sempozyum ve konferansta aktif katılımcı olarak sunumlar yapmaktadır. 2011 senesinde Doçent unvanını alan Sezen Özeke, European Association for Music in Schools (Avrupa Müzik Okulları Birliği) (EAS) Marmara Bölgesi Koordinatörü ve aynı zamanda Uludağ Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Ofisi Kurum Koordinatör Yardımcısı olarak çalışmaktadır. 2013 senesinde Uludağ Üniversitesi’ne Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden öğrenim görmek üzere gelen Erasmus öğrencilerinden bir “Erasmus Korosu” oluşturan Sezen Özeke bu proje kapsamında yurtdışından gelen Erasmus öğrencilerine Türk kültür ve geleneklerini müzik ve dans yolu ile öğretmeyi hedeflemiştir. Proje 2014 yılında da farklı Erasmus öğrencileri ile devam etmektedir. 2006 senesinden bu yana Dünya Müziği Derneği Karma Korosu üyesi olan ve 2013 senesinde bu koronun şefliğini üstlenen Sezen Özeke halen Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.