Levent SEZGİN / Koro Şefi

Çorum’da doğdu. 1996 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl öğretmenliğe başlayarak eğitim öğretimin her kademesinde görev yaptı. Öğretmenliği sırasında okul koroları üzerine yoğunlaştı. Hazırladığı korolar ve müzik çalışmaları nedeniyle pek çok takdir, teşekkür belgesi ve özel müzik ödüllerine layık görüldü.

Uludağ Üniversitesi THM Korosu, Bursa Büyükşehir Belediye Konservatuvarı THM Korosu vb. kurumlarda kaval sanatçısı olarak yer aldı. “Çorum Halk Türküleri ve Oyun Havaları” adlı bir kitabı, yayınlanmış makale, beste ve türkü düzenlemeleri olan Sezgin, Milli Eğitim Bakanlığı halk müziği “B” belgeli jüri üyesidir.

2004–2005 eğitim-öğretim yılında Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesinde Koro Eğitimi derslerine girmeye başlayan Sezgin hazırladığı okul korosu ile yurtiçi-yurtdışı festival, yarışma ve ortak koro projelerinde yer aldı.

Aralık 2006’dan itibaren DMD Çoksesli Korosu’nu çalıştıran Sezgin DMD Çoksesli Korosu ile Polifonik Korolar Şenliğinde ödüller aldı. Her yıl Bursa Bölge Devlet senfoni orkestrası ile ortak konserlerde yer aldı.  Çoksesli koro müziğinin daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla DMD Çoksesli Korosu ile açıklamalı konserler düzenledi. Makedonya Ohrid ve Bulgaristan Balçık korolar festivallerine katılarak ülkemizi yurt dışında da temsil etti.

Ülkemizde yerli ve yabancı şeflerle gerçekleştirilen eğitsel şeflik kursları, koro eğitimcileri semineri ve çocuk-gençlik koro çalıştaylarına katılarak başarı belgeleri aldı, çalıştaylar düzenledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Sezgin, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Batı Müziği Koro Eğitimi dersi öğretim programını hazırladı. “Batı Müziği Koro Eğitimi 9 ve 10. Sınıf Ders Kitabı” nı hazırladı.

Haliç Üniversitesi’nde “Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin Dönemsel Ses Özelliklerine Uygun Batı Müziği Koro Eğitimi Dersi Öğretiminde Kullanılabilecek Eserler Üzerine Antolojik Bir Çalışma Önerisi” konulu tezi ile yüksek lisansını tamamlayan Sezgin hâlen Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Koro öğretmeni olarak görev yapmaktadır.